söndag 17 mars 2013

Vad lär de sig egentligen?

Jag har äntligen fått tid över (söndag mitt på dagen, solen skiner och barnet sover) till att göra en ordentlig planering till mitt programmeringsprojekt.

Jag har inte inkluderat de matematiska eller tekniska delarna av programmeringen, eftersom jag inte är behörig att bedöma eleverna i de ämnena. Jag har helt fokuserat på bloggandet och de möjligheter det ger mig till att bedöma elevernas förmåga att beskriva och förklara vad de gör.

Programmering

Varje gång du klickar på en ikon så finns det långa rader med kod som talar om för datorn vad den ska göra. Syftet med att du ska lära dig programmering är att du ska få en förståelse för vad som händer “backstage” i datorn.

Du att få prova några olika program där man provar på hur det är att programmera. Vi kommer främst jobba med Kojo och Kodu, men det kan hända att vi provar några andra program också.

Programmering finns inte med i läroplanen (än!) men eftersom det här arbetet redovisas i bloggen, kommer du att samtidigt träna dig på att skriva olika slags texter och du måste anpassa det du skriver för en större publik än bara klassen och läraren. 


I läroplanen (lgr11) står det att du i ämnet svenska ska lära dig:

• formulera dig och kommunicera i tal och skrift, 
(Du ska kunna skriva och prata så att andra förstår vad du menar.
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

(Du använder olika ord, beroende på vem du skriver/pratar med och om du skriver en instruktion eller berättar en rolig historia.)

”I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.” (Du kan förstå andra bättre och kanske hitta något nytt du tycker om, genom att skolan visar dig olika slags böcker, pjäser, konst eller som i det här fallet; dataprogram.)

Centralt innehåll för år 4-5:
• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar. 

(Du ska veta hur du skriver olika slags texter, att du har knep att ta till när du skriver faktatext eller en instruktion t.ex. Du ska också kunna skriva, rita, fota, filma på ett sätt så att det hör ihop.)För att träna olika sorters texter ska du skriva:


- instruerande blogginlägg, där du förklarar för en okänd läsare hur man utför något moment i den programmering vi jobbar med. 


- reflekterande blogginlägg, där du skriver om vad du har lärt dig och hur du tycker att arbetet går.

- blogginlägg som kombinerar bild och text, eller en film som du berättar något med.

Jag ska också göra en matris till underlag för bedömning. Det får bli nästa soliga söndag :)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar