lördag 24 augusti 2013

Nytt läsår, Nya elever, Nytt ämne

Mina elever i år 5 kommer i år ha 80 minuter datorkunskap på schemat. Det kommer inkludera olika aspekter av datoranvändande och vad det innebär att vara en god digital samhällsmedborgare. Självklart kommer programmering vara en del av det vi gör på lektionerna. För att få koll på vad eleverna kan innan vi börjar (ca 50 av eleverna är nya för mig) har jag gjort en enkät i google drive.

torsdag 15 augusti 2013

Mindstorms av Seymour PapertFascinerande att läsa en bok som började skrivas på 1970-talet och som ännu är pinsamt högaktuell. Papert är professor (på MIT) i matematik, som även jobbat tillsammans med Jean Piaget i Schweiz under flera år. Inspirerad av Piaget intresserade sig Papert för hur det kommer sig att många tappar sugen för matematik och rent av får "mathophobia" (något som jag verkligen känner att jag lider av).

Genom att ta fram programmeringsspråket LOGO som verkar likna Kojo väldigt mycket i det att man flyttar en sköldpadda genom kommandon. Vad jag förstår så är dock LOGO ett påhittat språk, mendan Kojo bygger på Scala som är ett programmeringsspråk som används.

Papert har många intressanta tankar, men boken är dåligt tryckt och blir därför extra svårläst. Jag tycker ändå den är värd att ögna igenom, inte minst för att få ett uppvaknande om hur länge sedan det talades om kod som viktigt i framtiden. Vilken framtid?, undrar jag. Är rätt säker på att Papert inte syftade på 2030. Vi är redan på efterkälken.

En poäng som jag tar med mig som stärkande ord, är Paperts åsikter om BASIC, att det var ett programmeringsspråk för de redan invigda, att det krävs något som är pedagogiskt enklare att ta till sig. Jag tänker på mina elever och mig själv, att det finns en mening med att jag som alltid kallat mig datoranalfabet, undervisar eleverna i det här. Min förhoppning är att jag kan få med mig även de inte redan frälsta på spåret genom att inte vara riktigt lika "nördig" som en genomsnittlig datorlärare.

Inser förstås vikten av att jag som lärare faktiskt lär mig mer och förstår vad jag ämnar lära ut, men jag tror att jag kanske lite lättare kan förstå vad som är svårt att förstå. Förstår ni?

Om man inte orkar läsa Paperts gamla bok i dåligt tryck, så kan man se några föreläsningar med honom på Youtube.


fredag 2 augusti 2013

A NEW CULTURE OF LEARNING av Douglas Thomas & John Seely Brown


Boken ingick i min kurs Digitalt berättande och kreativt lärande 7,5 poäng på Umeå Universitet. Författarna har sammanställt de nio viktigaste principerna för boken på sin hemsida. Jag har i min tur gjort en liten översikt över de olika delarna och hur de i viss mån hör ihop.