lördag 24 augusti 2013

Nytt läsår, Nya elever, Nytt ämne

Mina elever i år 5 kommer i år ha 80 minuter datorkunskap på schemat. Det kommer inkludera olika aspekter av datoranvändande och vad det innebär att vara en god digital samhällsmedborgare. Självklart kommer programmering vara en del av det vi gör på lektionerna. För att få koll på vad eleverna kan innan vi börjar (ca 50 av eleverna är nya för mig) har jag gjort en enkät i google drive.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar