tisdag 28 maj 2013

Designblocks

Hittade ett nytt program här på morgonen, genom twitterkontot "My kid kan code" (rekommenderas att följa för varje kodintresserad lärare).

Designblocks.net (Beta) är ett "drag and drop"-programmeringsprogram, liksom scratch, där man designar figurer utifrån en mängd olika verktyg. Modellen känns igen från scratch, med block som man bygger ihop. Det finns ett utdatafönster där man kan spela upp det man byggt. Det finns också funktioner för att skapa egna procedurer och variabler.

Jag tänker att det här programmet kanske kan tilltala de som är mer intresserade av design och skapa bilder, och inte så mycket spel.

Programmet är gratis att använda, men man måste skapa ett konto.

Så här kan resultaten bli:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar