onsdag 5 februari 2014

Problemet med digitalkunskap

Under det här läsåret jobbar jag med Digitalkunskap som enskilt ämne för mina femmor. Vi jobbar med många olika aspekter av kod och internet, och det är spännande och utmanande. Jag ser fördelarna med att renodla fokus och verkligen kunna grotta in sig i allt som har med ämnet att göra. Det är otroligt roligt. Men jag ser också nackdelarna.

För det första så går det emot mina principer att isolera ämnen istället för att sätta kunskapande i ett sammanhang. Det är också det jag får bekräftat nu i min undervisning, hur svårt det är att anknyta till annat eleverna lär. Det är också svårt att hålla en tråd när det är en vecka mellan gångerna. Varje vecka måste jag börja med att repetera, vilket i och för sig inte behöver vara av ondo, men det känns tråkigt att eleverna inte kan få mer vägledning under resans gång.

Jag är helt övertygad om att vi måste lyfta in den digitala aspekten, in i skolan. Det måste stötas och blötas och kopplas till i stort sett alla ämnen. Att ha en lärare som besitter spetskompetens och kommer in vid speciella tidpunkter är inte att föredra. Om inte alla, så borde åtminstone fler lärare ha kunskaper som gör att de kan visa på kopplingarna mellan den digitala och den köttsliga världen regelbundet. Eftersom vi redan nu lever som i två parallella världar, måste undervisningen följa med och göra detsamma.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar